IGBT模块 斩波器

今后处检察IGBT模块 斩波器的数据表、等效电路。

产物信息

  • 产物信息

斩波器 600V、1200V级

※点击产物图像即可检察等效电路图。

Package Ic 600V 1200V
U series U series V series

M262
50A   1MBI50U4F-120L-50  
75A   1MBI75U4F-120L-50  
100A   1MBI100U4F-120L-50  
150A     1MBI150VA-120L-50

M259
200A   1MBI200U4H-120L-50  
300A 1MBI300U2H-060L-50    

:新产物

:更新

:开发中

 


PrimePACK? 1200V、1700V级

※点击产物图像即可检察等效电路图。

Package Ic 1200V 1700V
V series V series
Soft turn off
Low side
configuration
Soft turn off
High side
configuration
Low switching
loss Low side
configuration
Low switching
loss High side
configuration

M271
650A     1MBI650VXA-170EL-50 1MBI650VXA-170EH-50
    1MBI650VXA-170EL-54 1MBI650VXA-170EH-54

M272
1000A     1MBI1000VXB-170EL-50 1MBI1000VXB-170EH-50
    1MBI1000VXB-170EL-54 1MBI1000VXB-170EH-54
1400A 1MBI1400VXB-120PL-54 1MBI1400VXB-120PH-54    

:新产物

:更新

:开发中

注: PrimePACK?为Infineon Technologies公司的注册商标。

 


※点击产物图像即可检察等效电路图。

Package Ic 1200V 1700V
V series V series
Boost (Low side) Chopper Buck (High side) Chopper Boost (Low side) Chopper Buck (High side) Chopper

M271
900A 1MBI900VXA-120PD-50 1MBI900VXA-120PC-50    
  1MBI900VXA-120PD-54 1MBI900VXA-120PC-54    

:新产物

:更新

:开发中

注: PrimePACK?为Infineon Technologies公司的注册商标。

 


高速IGBT模块 1200V级

※点击产物图像即可检察等效电路图。

Package Ic 1200V
High Speed IGBT

M249
200A 1MBI200HH-120L-50
300A 1MBI300HH-120L-50
400A 1MBI400HH-120L-50

:新产物

:更新

:开发中

 


 

Innovating Energy Technology
Copyright© 2011Fuji Electric (China) Co., Ltd. All Rights Reserved.
热门搜索:乐彩网17500| 乐彩网17500开奖号| 乐彩网17500app| 乐彩网17500体彩走势图| 乐彩网17500福彩走势图| 乐彩网17500双色球走势图| 乐彩网17500下载|

网站舆图

全国分布
黑龙江 江苏 浙江 安徽 福建 江西 山东 河南
北京 天津 上海 重庆 河北 山西 辽宁 吉林
湖北 湖南 广东 海南 四川 贵州 云南 陕西
甘肃 青海 台湾 广西 内蒙古 西藏 宁夏 新疆